De klimaatproblematiek heeft invloed op de manier waarop we willen wonen. Dat blijkt uit de Real Estate Trust Barometer, een jaarlijks onderzoek bij 1.500 Belgen. 85% wil graag investeren om duurzamer te wonen. Voor de andere 15% is vooral het financiële aspect een probleem.

85% van de Belgen wil graag investeren om duurzamer te wonen.

Het onderzoek, gevoerd door PR-bureau Bereal en adviesbureau WES, focust dit jaar voornamelijk op Duurzaam bouwen.: het ‘hot topic’ van dit moment. Dat is het althans voor 85% van de Belgen. Zij beweren bereid te zijn om meer te betalen, om zo hun steentje bij te dragen aan het klimaat.

Duur(zaam)

De overige 15% wil dan weer niets weten van duurzaam en energiezuinig wonen. Niet omdat ze het onbelangrijk vinden, wél omdat het voor hen financieel niet haalbaar is.

Niet te dichtbij

Om alles leefbaar te houden in de stads- en dorpskernen, is niet alleen het duurzame aspect, maar ook compacter en hoger bouwen belangrijk. 58,2% van de ondervraagde Belgen is het daar alvast mee eens. Er is wel één probleem: 73,8% wil niet dat dat gebeurt in zijn voor- of achtertuin…

Energiezuinig in drie stappen

De bekende ‘trias energetica’ vormt daarbij de beste leidraad, volgens Verbeeck. Dat gaat zo:

  1. Beperk de energievraag van je woning.
  2. Maak maximaal gebruik van duurzame bronnen, zoals zonne-energie.
  3. Heb je toch nog fossiele brandstoffen nodig, gebruik die dan zo efficiënt mogelijk.

Verbeeck: “Die eerste stap is cruciaal. Woningen moeten ook zonder verwarming of koeling comfortabel zijn. Zodat je ze alleen op koude dagen moet bijverwarmen. Dat kan met passieve maatregelen, zoals een compact ontwerp, een doordachte oriëntatie, goede isolatie en zonwering. Dan heb je sowieso minder nood aan technologie.”

“In de toekomst valt hopelijk de derde stap weg en kunnen we ons volledige verbruik met hernieuwbare energie dekken. Maar dat kan alleen als we energie-efficiënt blijven bouwen.”

Les 3: het E-peil zegt niet alles

Duurzaam bouwen is niet hetzelfde als energiezuinig bouwen. “Zelfs als je bijna-energieneutraal bouwt, laat je misschien kansen liggen. De EPB-regelgeving houdt geen rekening met andere duurzaamheidscriteria, zoals materiaal- en watergebruik. OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, werkt aan een beoordelingstool om de milieu-impact van materialen in rekening te brengen. In Nederland is zo’n milieu-impactberekening al verplicht, zonder dat er wettelijke eisen aan gekoppeld zijn. Maar zo besteden ontwerpers automatisch meer aandacht aan het bredere plaatje.”