De op 14 mei door de eerste Kamer aangenomen Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is zonder meer een stap in de goede richting. Zeker voor wat betreft de bouwkundige brandveiligheid. Er zijn echter nog wel de nodige vragen en ontwikkelingen om rekening mee te houden.

Aan de ene kant werken we aan veiliger gebouwen. Tegelijkertijd zijn er wel verschillende ontwikkelingen die leiden tot een vergroting van de risico’s zoals: 

1 Focus op Duurzaamheid

Bij focus op duurzaamheid in de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vergeten partijen brandveiligheid. Heel veel nadruk ligt op duurzaamheid zowel als het gaat om vermindering van het de milieubelasting van het gebouw zelf als voor de vermindering van de CO2 uitstoot voor verwarming en koeling. Victor Termijn van de gemeente Rotterdam deed tijdens de NEN studiedag gevels een mooie suggestie: “Veel gemeenten en andere organisaties geven extra subsidie bij duurzaam bouwen. Het zou mooi zijn als in al dergelijke gevallen expliciet nog eens als voorwaarde wordt gesteld dat de brandveiligheid in orde is. Dus ten minste voldoet aan nieuwbouw niveau, het niveau van de vergunning en recht doet aan het risico dat de gebruiker loopt.” Een dergelijke aanpak zou degenen die met een project aan de gang gaan, van opdrachtgever tot en met ontwerper, adviseur en aannemer weer eens op scherp zetten als het gaat om brandveiligheid. 

2 Toenemende risico’s door accu’s en zonnepanelen

Accu’s die opgeladen worden of die nu in een auto, hoverboard of scootmobiel, et cetera zitten veroorzaken een verhoogd brandrisico. Over veel van die risico’s zijn we nog maar in een beginstadium qua nadenken erover. Er is nog veel werk aan de winkel om adequate maatregelen te bedenken en vervolgens nog in te voeren. Bijvoorbeeld, wat als er een elektrische auto aan de lader onder een gebouw in de brand gaat? Wegslepen kan niet en gewoon blussen is ter plaatse niet mogelijk. De constructie van het gebouw kan in een dergelijk geval dus in aanraking komen met met een brand die tientallen uren duurt. Zonnepanelen zijn al oorzaak geweest van verschillende grotere en kleinere branden in Nederland. Daarmee is dat duidelijk een risico. Het zijn ‘nieuwe’ risico’s die nog niet verwerkt zijn in bouwregelgeving en aanpak van ontwerpen en uitvoering. 

3 Vergrijzing van de bevolking leidt tot bewoning senioren

De vergrijzing van de bevolking leidt ertoe dat veel woningen bewoond zullen worden door senioren. Dat beperkt zich niet tot een bepaald woningtype of plaats. Dus zul je moeten zorgen dat voor alle woningen maatregelen worden genomen. Daarbij kun je zelfs vragen stellen bij het nieuwbouw niveau uit het Bouwbesluit 2012. Bijvoorbeeld een loopafstand van 30 meter vanuit het compartiment is dat nog wel voldoende voor senioren? Is dat wel eens onderzocht?  Wat denk je er zelf van als verantwoordelijke voor mensen in een gebouw bijvoorbeeld een appartementencomplex. 

Impuls voor brandveilige toekomst

Kortom de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is zeker een goede stap in de richting voor verbetering van de kwaliteit van het bouwen en daarmee ook de kwaliteit van de brandveiligheid. Komende jaren moeten we dat verder met elkaar vormgeven. BBN speelt hierop in met de door haar gekozen drie thema’s Kwaliteit van de montage ‘de veiligheid van de gebruikers en hulpverleners en continuïteit van de bedrijfsvoering. Laat het een impuls zijn voor een brandveilige toekomst want hoe dan ook; brandveilig bouwen loont! 

Joric Witlox is voorzitter van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN

Tags: Duurzaam bouwen